Svendeprøven

Alle erhvervsuddannelser afsluttes med en svendeprøve. Svendeprøven består som udgangspunkt af to dele:

  1. En skriftlig prøve, som er en afkrydsningsprøve (multiple choice), der tester chaufførens paratviden.
  2. En praktisk prøve, hvor chaufføren trækker en transportopgave, som han/hun skal planlægge og demonstrere visse dele af.

Der gives én karakter for hver af de to prøver. Den praktiske prøve tæller dobbelt. Gennemsnittet af de to karakterer bliver den endelige svendeprøvekarakter.